Mimoškolní činnosti a akce pro rodičovskou veřejnost

Mimoškolní akce pořádané MŠ
 • Pouštění draků s rodiči a přáteli školy
 • Halloween´s party – karneval strašidel
 • Setkání s Mikulášem, čertem a anděly
 • Vánoční odpoledne s rodiči u stromečku
 • Vánoční dílny
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Planetárium v MŠ
 • Velikonoční keramické dílny
 • Den Země: otvírání studánek
 • Jarní sportovní dopoledne
 • Slavnost pro maminky
 • Školní výlet
 • Exkurze v technickém muzeu Oblast Dolních Vítkovic
 • Noc v mateřské škole
 • Zahradní slavnost – pasování školáčků

 

Pravidelné akce:

 • Spolupráce s Městskou knihovnou
 • Spolupráce s SDH
 • Spolupráce s místní farou – návštěva v kostele – „Půjdem spolu do Betléma“
 • Exkurze do kapliček
 • Návštěva ve zvonici
 • Spolupráce se ZŠ Sekaniny, ZŠ Dobroslavice

 

Pravidelně: Divadélko v MŠ 1x za měsíc