Silnice a parkoviště

Silnice a parkoviště v Plesné

Příjezdové komunikace

Od Ostravy Poruby (silnice č.11) - po ulici Opavské směrem na Opavu za výjezdem z Poruby odbočit na Karla Svobody (místní část Nový dvůr a Kopaniny).
Od Ostravy Poruby (silnice č.469) - po ulici 17.listopadu směrem na Hlučín za výjezdem z Poruby projet Velkým obecním lesem a odbočit na 26.dubna (místní část Stará Plesná-Žižkov).
Od Ostravy Martinova (místní silnice) - po ulici Martinovské směrem na Hlučín projet celým Martinovem a odbočit na 26.dubna (místní část Stará Plesná-Žižkov).
Od Hlučína (Děhylova), okr. Opava (silnice č.469) - po ulici Zemědělské projet Děhylovem na Porubskou směr Ostrava a odbočit na 26.dubna (místní část Stará Plesná-Žižkov).
Od Velké Polomi, okr. Opava (Pozor, místní cesta se v zimě neudržuje, použijte Opavskou silnici č.11) - u Památníku padlým ve Velké polomi odbočit směr Plesná a dojet přes pole a les na ulici 26.dubna (místní část Nová Plesná).

Parkoviště a možnosti parkování

  • Vedle hřiště Sokola Plesná ulice Na Žižkově zpevněná plocha a točna (místní část Stará Plesná-Žižkov).
  • Vedle prodejny stavebnin u křižovatky ulic 26.dubna a Akátová (místní část Stará Plesná).
  • V centru obce přímo nebo vedle Hasičské zbrojnice a v okolí Domu dětí a mládeže u křižovatky ulic 26.dubna a Karla Svobody (místní část Stará Plesná).
  • Nad úřadem a poštou u hřbitova (včetně autobusů) ulice Dobroslavická (místní část Stará Plesná).
  • Na ulici 26.dubna v okolí točny a konečné autobusu MHD (místní část Nová Plesná).
  • Na ulici Karla Svobody v okolí statku (místní část Kopaniny).

Upozornění

V Plesné jsou kromě hlavních tahů povětšinou velmi úzké komunikace.
Část komunikací (hlavně Nová Plesná) je proto řešena jako jednosměrné.
Hodně komunikací jsou slepé ulice pouze k několika nemovitostem.
Tyto slepé komunikace - výběžky - jsou nazvány až na výjimky stejně jako komunikace hlavní, špatně se zde proto hledá určitá adresa.
Z důvodu historických a intenzivní výstavby je mnoho domů označeno jen čísly popisnými, ne orientačními..
Je zakázáno parkovat tak, aby nezůstal volný pás vozovky na přojetí v šíři alespoň 3 metry.
Je zakázáno parkovat na jakýchkoli plochách s vegetací (trávníky atp.).
Zábor veřejného prostranství (např. pro přechodné uskladnění materiálu) je zpoplatněn dle vyhlášky.
Přestupky postihuje Městská Policie, která v obci koná pochůzkovou službu, a motorizované hlídky.