Pěší cesty, turistické stezky

Pěší cesty a turistické stezky v Plesné

Plesná, byť není zatím cílem pravidelných pěších turistických výprav díky svým pamětihodnostem, má rozhodně co nabídnout. Protože se jedná charakterem o obec svírající pomyslný trojúhelník na návrších 3 kopců se středem obce v údolí jimi uzavíraném, nabízí pěším turistům důkladné protažení svalů v kopcovitém terénu a současně nádherné přírodní scenerie v okolních lesích, které ji oddělují od sousedních obcí. Prakticky každá cesta na některém z návrší prochází nebo končí v lese, kde se mění v cestu lesní či polní. Část z nich je již označena a provozována jako cyklostezky, část jako turistické trasy a ostatní zůstávají nepovšimnuty. Právě to je ale na nich cenné. Absolutní lesní ticho pár minut chůze ze sídliště osmdesátitisícové Poruby ocení asi každý přírodní turista.

Plesnou protíná několik pěších stezek. Například ta kopírující cyklostezku vede z Poruby podél ulice Opavské na místní část Nový Dvůr a ulici Karla Svobody.
Ve středu obce, u křižovatky ulic K.Svobody a 26.dubna mezi Hasičskou zbrojnicí a Domem dětí a mládeže, je odpočívka se stoly a lavičkami včetně Mapy cyklostezek (místní část Stará Plesná).

U odpočívky se také můžete rozhodnout jít přes místní část Nová Plesná po ulici 26.dubna směrem na Velkou Polom (okr.Opava) a na druhou stranu kolem obecního úřadu po ulici Dobroslavické směren na Dobroslavice (okr.Opava).
Velmi oblíbenou je asfaltová stezka vedoucí Velkým obecním lesem malebným údolím Plesenského potoka z Martinova či Poruby rovněž do středu obce. Cestou je možné vidět zdejší funkční hájovnu (pěkný soliterní objekt, jehož uživatel zde má mj. i domácí chov zajíců a bažantů, pro vnímavé návštěvníky příměstského lesa nepřehlédnutelný) a bývalý lihovar s vysušenými rybníky, nyní farmu s chovem pštrosů a jelení zvěře.

Možnosti občerstvení skýtají hospody na území obce. Většinou se v nich nevaří nebo jen malá jídla k pivu.

Informace o dalších turistických zajímavostech nabízí server Ostravského informačního servisu zde.