Dopravní obslužnost

Informace o dopravní obslužnosti a MHD v městském obvodu Plesná

Do Plesné zajíždí autobusová linka č. 51 Svinov (případně Dílny DP) - Plesná ze strany od Martinova a č.47 Poruba - Globus - Plesná.

Občané okrajové části Žižkov (navazující na městský obvod Martinov) využívají také autobusové linky mimoostravských dopravců na zastávce Plesná Žižkov, např. č.69 Ostrava (Poruba) - Dobroslavice - Hlučín - Šilheřovice a č.270 Opava - Hlučín - Ostrava (Poruba). Občané okrajové části Hrabek (sousedící přes les s městským obvodem Poruba) využívají několik minut pěší chůze vzdálenou zastávku Oty Synka, kde staví autobusy č. 40, č, 43, č. 49 a č. 61. Lze také využít dalších možností dojezdu Integrovaným dopravním systémem Dopravního podniku Ostrava.

Školní linka č. 490, jezdící ráno do a odpoledne ze školy. Jízdní řád ve formátu pdf.

Aktuální jízdní řády MHD

Dopravní podnik města Ostravy, a.s., linky 40, 43, 47, 49, 51 a 61.
Přepravce Connex skupiny Veolia transport, linky 270 a 69.
Přepravce Radovan Maxner Hlučín, Linka: 295 Hlučín - Ostrava Poruba Fakultní nemocnice - Zábřeh Hypernova.

 

Autobus blíže ke Globusu? (2/2011)
Ano, to by bylo dobré, říkáte si mnozí z Vás. Ano, bylo by to dobré, říkám si i já. A skutečnost, že blíže k hypermarketu zajíždí autobusová linka č. 36 tuto myšlenku ještě více podporuje. Proto jsme zahájili jednání s dopravním podnikem a také s ředitelstvím Globusu. Zatím to však nevypadá příliš nadějně. Problémů je několik:
1) Nová zastávka je postavena snad jako provizorní, ale pouze v jednom směru, autobus č. 36 na ní čeká, taktéž v té době zde nemůže zastavit a projet autobus další.
2) Další potíž je při průjezdu autobusu okolo hypermarketu. Při jízdě do Poruby i zpět by musel autobus parkoviště před budovou objíždět po zadním objezdu. Navíc při jízdě do Plesné by musel okolo Gobusu objet celé „kolečko“ navíc. Což při počtu spojů a dní v roce znamená náklady navíc ve výši cca 200.000,- Kč ročně. A to už nikdo nechce zaplatit. Navíc když z Plesné a do Plesné tady jezdí jen „několik cestujících“. I takto znějí argumenty.
3) Dalším argumentem je, že při další navazující výstavbě obchodního komplexu se autobusové spojení bude muset řešit komplexně. Jestli to však bude brzy, anebo až někdy později, se ještě neví. Přesto jednání v této věci pokračují a já se, možná trochu příliš optimisticky, domnívám, že se nakonec vše obrátí k dobrému a ve prospěch Vás, občanů.
Ing. Jan Bochňák, starosta


Doprava a opět doprava (6/2010)
Doprava, a to bez ohledu, zda veřejná, tzn. hromadná, anebo ta soukromá, individuální, je středem zájmu a předmětem diskuzí mnoha občanů. Někdo má jen kritická slova, mnozí, a jsem přesvědčen, že drtivá většina, chápou dopravu jako široké spektrum pozitiv, ale možná i problémů.
Co u nás v Plesné? Troufám si říci, že hromadnou autobusovou dopravu máme jednu z nejlepších v širokém okolí. Vždyť v současnosti zabezpečují dopravu linky MHD č. 51 a 47 a od 13.06. jezdí a zastavuje na Žižkově v obou směrech autobusová linka č. 75 z Poruby (od nemocnice) do Hlučína a zpět, a to od pondělí do pátku v intervalu asi hodinovém. V sobotu a v neděli asi čtyřikrát denně. Je samozřejmostí, že dopravní grafikony nebudou vyhovovat vždy a všem, a to i přesto, že naší snahou je doladit časy spojů s DPO tak, aby vyhovovaly co nejvíce občanům. Trvalým dialogem s dopravním podnikem se snad zbývající nedostatky v dopravě podaří vyřešit, je však nutné vzít také v úvahu problémy ekonomické, organizační aj., samozřejmě i dopravní podnik má mnoho svých problémů, omezení a předpisů, které stojí v cestě daším požadavkům.
Vím, že mnohem větší problémy jsou však s dopravou individuální. Aut přibylo několikanásobně, silniční síť v místě se příliš nemění, ani nemůže, bezohlednost řidičů narůstá a není za tím jen nedodržování rychlosti (i když to je největší problém), ale i nedovolené stání na okrajích cest, dále arogantní chování řidičů (viz. problémy na Hrabku) a nerespektování nikoho a ničeho. Samozřejmě, že nás to vůbec netěší! A snažíme se to také řešit. Trvale spolupracujeme s Policií ČR, ale i s policií městskou a požadujeme měření rychlosti, protože i taková represe přispívá k jakési výchově!
V uplynulém období jsme uskutečnili řadu dalších opatření, která mají zvýšit bezpečnost na našich cestách. Jedná se o umístění vyhřívaného zrcadla na Žižkově, doplnění dopravního značení na ul. 26. dubna, na ul. Na Milířích, na staré cestě na Žižkově, dopravní zrcadlo na křižovatce ul. Karla Svobody a Vlnitá, na základě opakovaných požadavků občanů byly instalovány na ul. Vlnitá zpomalovací prahy. Se stejným požadavkem nyní přišli občané Žižkova na staré cestě.
Další úpravy se ještě budou ve velmi krátké době realizovat. Např. výjezd ze staré cesty, z ul. 26. dubna na ul. Martinovskou na Žižkově, je požádáno o schválení dalších, možná drobných úprav dopravního značení. Všechny tyto úpravy stojí mnoho peněz, všechny slouží občanům ke zvýšení jejich bezpečnosti, ale? – musí se dodržovat a respektovat! Jinak jsou to vyhozené peníze. A to je vždy ke škodě ať už obce, ale zejména občanů.
Ing. Jan Bochňák, starosta