Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a odpovědi

Rok 2019

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2019

ROK 2018

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2018

Rok 2017

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2017

Rok 2016

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2016

Rok 2015

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2015

Rok 2014

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2014

Rok 2013

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2013

Rok 2020

Žádosti o informace a odpovědi v období roku 2020

Rok 2021

Žádost o informace a odpovědi v období roku 2021

Rok 2022

Žádost o informace a odpovědi v období roku 2022

Rok 2023

Žádost o informace a odpovědi v období roku 2023

ROK 2024

Žádost o informace a odpovědi v období roku 2024