Plakátové plochy

Vyhrazení plakátových ploch k volbám prezidenta republiky.

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Na základě ustanovení § 35 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuji plochy pro vylepení volebních plakátů na území městského obvodu Plesná takto:

 

-        plakátovací plocha ve středu obvodu

-        pronajaté skříňky politických stran (střed obvodu).

 

Na dalších objektech v majetku města a městského obvodu nelze volební plakáty umísťovat.

   

Pavel Hrbáč

starosta

  

„elektronicky podepsáno“

  

Vaše značka:

 

Ze dne:

 

Č. j.:

PLES/3673/22/Janč

Sp. zn.:

S-PLES/3666/22/9

 

 

Vyřizuje:

PhDr. Petr Jančík

Telefon:

+420 599 427 102

 

 

E-mail:

petr.jancik@plesna.ostrava.cz

 

Datum:

 

16.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Na základě ustanovení § 35 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuji plochy pro vylepení volebních plakátů na území městského obvodu Plesná takto:

 

-        plakátovací plocha ve středu obvodu

-        pronajaté skříňky politických stran (střed obvodu).

 

Na dalších objektech v majetku města a městského obvodu nelze volební plakáty umísťovat.

 

 

 

Pavel Hrbáč

starosta

 

 

„elektronicky podepsáno“

 

 

Rozdělovník:

- do spisu;

- na úřední desku.