Volba prezidenta republiky 2023

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.

Voličský průkaz - volby prezidenta

Volba voličským průkazem.

Plakátové plochy

Vyhrazení plakátových ploch k volbám prezidenta republiky.

Telefonní spojení

Oznámení telefonního spojení do volební místnosti.

Počet zvláštních prostor

Počet zvláštních prostor pro úpravu volebního lístku.

Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí

Kde a kolik okrskových komisí k volbě prezidenta naleznete?

Svolání prvního zasedání komise

První zasedání volební okrskové komise.

Jmenování zapisovatele OVK

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky.