Výzva k zaslání cenové nabídky - dotační management akce "Realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě-Plesné - větev A" a "Realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě-Plesné - větev B""

Cenová nabídka - dotační management

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná, žádá o zaslaní cenové nabídky na dotační management výše uvedené akce.

- výzva k zaslání nabídky

krycí list nabídky

- prokázání způsobilosti

splnění kvalifikačních předpokladů