Telefon - volby

21/9 2022

Volební telefon naleznete v textu aktuality. 

Telefon - volby

V případě potřeby jakýchkoliv dotazů k volbám do zastupitelstva města a zastupitelstva městského obvodu volejte na telefon 606 664 661. Stejný telefon využijte při požadavku na přenosnou volební schránku, pokud máte zdravotní potíže, které Vás omezují k osobní účasti ve volbách v zasedací místnosti úřadu městského obvodu.