Odkalování přivaděče pitné vody I.větve KSV ( Podhradí - Krásné Pole)

21/3 2024

Oznamujeme, že ve dnech 8.4.2024 až 11.4.2024 proběhne odkalování přivaděče OOV I. větve KSV (Podhradí - Krásné Pole), během kterého budou zvýšeny průtoky ve vodotečích. V průběhu odkalování dojde k částečnému poklesu tlaku vody v místech odběru z OOV.

Odkalování přivaděče pitné vody I.větve KSV ( Podhradí - Krásné Pole)