Informace Charity Ostrava

9/2 2024

Seznamte se s informacemi Charity Ostrava.

Informace Charity Ostrava

Díky velké štědrosti Tříkrálová sbírka pomůže na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2024 pomůže lidem v nouzi díky velké štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí a měst v okolí a zapojení více než čtyř set tříkrálových skupinek dobrovolných koledníků. Shromážděná částka 2 937 886,- Kč pomůže pokrýt nejen charitativní projekty v Ostravě, ale i v Moravskoslezském regionu a zahraničí, kde poskytuje humanitární pomoc národní pořadatel sbírky Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2024 Charitě Ostrava pomůže rozšířit kapacitu v domově pro seniory, zrekonstruovat zázemí pro službu sociální rehabilitace pro lidi bez přístřeší, spolufinancovat pořízení auta pro Hospic sv. Lukáše nebo dokrýt provoz Mobilního hospice sv. Kryštofa či Šatníku Charity Ostrava. Charitě sv. Alexandra umožní sbírka plynofikaci a rekonstrukci kotelny hlavní budovy, pořízení zahradního traktoru a dovybavení chráněných dílen. Přesné využití prostředků Tříkrálové sbírky 2024 je publikováno na webu: https://ostrava.charita.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2024/

Částka vykoledovaná ve vašem městském obvodu, městě, obci: viz. příloha:
TKS-2024_výsledky_přehled.pdf

Děkujeme za podporu a přízeň dárcům, dobrovolníkům a všem dalším lidem, kteří se

do Tříkrálové sbírky zapojili.


Stále jsem to já - služba pro lidi s onemocněním demencí

Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory nabízí aktivitu „Stále jsem to já“ lidem, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence. Nemocný člověk, kterému lékař sdělí tuto diagnózu, se často ocitá v depresi, má strach z budoucnosti, potřebuje   poradit, jak řešit svou nelehkou životní situaci.

Nabídneme Vám informace, poradenství, podporu a také místo, kde můžete být sami sebou, prostředí, kde budete přijímán(a) jako jedinečná lidská bytost. V rámci aktivity máte možnost si také „jen“ popovídat, sdílet Vaše obavy a představy o budoucnosti. Aktivita "Stále jsem to já" je pro veřejnost bezplatná a lze ji využít každou středu v době 10 – 12 h, 13 – 15 h. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný, individuální termín. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontakty: Charita Ostrava, Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Jih, Zábřeh

Ivona Polášková, DiS., 739 323 933, ivona.polaskova@ostrava.charita.cz

Bc. Veronika Curylová, 731 131 951, veronika.curylova@ostrava.charita.cz

 

Setkávání pečujících o lidi s demencí

Člověk pečující v domácím prostředí o svého blízkého, který trpí onemocněním demencí, se může ocitnout na hranici svých psychických i fyzických možností. Pomocí může být sdílení náročnosti domácí péče s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Srdečně Vás zveme na bezplatná Setkávání pečujících v termínech 23. 4., 28. 5., 24. 9., 22. 10. 2024, 16–18 h, která povede odborník v oblasti péče o lidi s demencí. Účastníci setkání společně řeší témata, otázky
a situace spojené s každodenní péčí a životem s člověkem s onemocněním. Místo setkávání a kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Mgr. Martina Krhutová,

e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692, web: www.ostrava.charita.cz

 

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 21. 3. a 18. 4. 2024, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 

Poradna radí 30 let bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Své poslání naplňuje již od roku 1994 a připomene si letos 30. výročí. Všechny služby jsou anonymní a bezplatné, určené lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně. Po domluvě je možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Konzultovat a objednávat se můžete na kontaktech: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: poradna@ostrava.charita.cz;

 

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charita Ostrava poskytuje terénní programy, denní centrum, noclehárnu, azylové domy a sociální rehabilitaci ve startovacích bytech pro lidi bez domova celoročně. V chladných obdobích zimy  kapacitu služeb navyšujeme a ve dnech s teplotami pod 0 st. otevíráme bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum – tzv. krizovou noclehárnu. Dle aktuálních klimatických podmínek bude bezplatný nocleh pro ženy a muže bez přístřeší možný v Charitním domě sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54 v Ostravě-Vítkovicích. Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány celoročně s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, státního rozpočtu ČR, Evropské unie a mnoha dalších donátorů.

 

Darujte NOC POD STŘECHOU, pomůžete lidem v nouzi!

 

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je způsob, jak můžete pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka na ul. Sirotčí 683/41v Ostravě-Vítkovicích. Finanční podpora 50 Kč do dárcovské výzvy NOC POD STŘECHOU umožní Charitě Ostrava zajistit 1 bezplatný nocleh pro potřebného člověka bez domova. Noclehárna ročně poskytne okolo 7 tisíc přenocování. Charita Ostrava ji provozuje s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů.

Možnost darování na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!