Informace Charity Ostrava

12/9 2022

Seznamte se s novinkami z charity.

Informace Charity Ostrava

Zrní, Jiří Vodička, Veronika Rovná a Camerata Janáček pomůžou seniorům při benefici


Sopranistka Veronika Rovná a houslový virtuos Jiří Vodička v doprovodu komorního orchestru Camerata Janáček a kapela Zrní vystoupí 6. 10. 2022 od 19 h v ostravském Divadle A. Dvořáka při benefici na podporu Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří. Charita Ostrava poskytuje v tomto domově pro seniory péči a možnost důstojně prožívat stáří od roku 1998. Připravovaná rekonstrukce podkroví objektu přinese zkvalitnění služby vybudováním jednolůžkových pokojů, které zajistí soukromí a samostatné zázemí pro klienty, kteří nyní žijí ve sdílených pokojích. Rekonstrukce bude spolufinancována Ministerstvem práce a sociálních věcí
z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb. Celý výtěžek benefice pomůže v rámci veřejné sbírky financování spoluúčasti Charity Ostrava na projektu.

Předprodej vstupenek v on-line www.colosseumticket.cz a jeho prodejních místech po celé ČR (městská infocentra a další místa) nebo v on-line systému Národního divadla moravskoslezského a jeho prodejních místech. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vás při benefici!

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/zrni-veronika-rovna-a-camerata-janacek-sesli-se-aby-pomohli-6-10-2022/

plakát: Sešli se_06-10-2022_f.pdf

 

Prevence je lepší než demence

Charita Ostrava realizuje projekt zaměřený na problematiku péče o lidi trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Během projektu se uskuteční mnoho vzdělávacích a osvětových akcí. V pondělí 3. 10. 2022, 14-18 h se uskuteční osvětová kampaň u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby s názvem „Prevence je lepší než demence“ v areálu Lékařské fakulty OU (Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK). Přednášky a praktické workshopy budou zaměřeny na témata: Poruchy paměti a jejich včasné zjištění, prevence demence a kognitivní trénink. Přednáška pro veřejnost k tématům péče o nemocného s demencí, bezpečné domácí prostředí pro nemocné s demencí a včasná diagnostika Parkinsonovy nemoci proběhne 6. 10. 2022, 13 – 17:30 h v prostorách lékařské fakulty OU (budova INLEK, místnost ZY 333). Témata budou zaměřena na. Přihlášení a další informace na kontaktech: lenka.ticha@osu.cz, tel.: 603 749 140, web: zijemesdemenci.cz

letáky: Demence_Cyklus přednášek pro veřejnost_6-10-2022.pdf, Prevence je lepší než demence_pozvánka.pdf

 

Dny proti chudobě v Ostravě 2022

17. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období 11. – 30. 10. 2022 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pro veřejnost bude v tomto termínu probíhat výstava fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava s názvem „Odraz chudoby v dnešní společnosti“ v ostravském hypermarketu Globus. V pondělí 17. 10. 2022 od 8 h zveme na Ekumenické setkání do Domova Přístav, ul. Holvekova 38, Ostrava-Kunčice a 18. 10. 2022
od 17 h na Setkání u společného ohně v Charitním domě sv. Benedikta Labre, Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice. Dny proti chudobě pořádá Charita Ostrava, Armáda Spásy s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-proti-chudobe-ostrava-2022/

 

Charita Ostrava zve k účasti na Podpůrné skupině pro pečující

Charita Ostrava zve na setkání pečujících osob o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo onemocněním jiným typem demence. Smyslem tzv. Podpůrných skupin je pomoc pečujícím osobám každodenně zvládat psychickou i fyzickou náročnost při péči o své nejbližší v domácím prostředí. Při setkávání účastníků skupiny lze sdílet vlastní zkušenosti, nápady i nové podněty, získat odpovědi na otázky vyplývající ze situací každodenní péče. Možnost sdílení bývá pro člověka neocenitelnou podporou, dodává mu potřebnou sílu a odvahu vytrvat v dalším zajišťování domácí péče.

Setkání skupiny v rozsahu 2 h vedou zkušení sociální pracovníci s dlouholetou praxí. Pečující mohou využít možnosti individuálních konzultací s dalšími odborníky - psychiatr, psycholog, fyzioterapeut a právník. Podpůrné skupiny se setkávají jednou měsíčně, další  setkání proběhnou 24. – 25. 10. 2022 v jednací místnosti Charity Ostrava, Kořenského 1323/17 v Ostravě-Vítkovicích. Dále budou setkání probíhat pravidelně 1x měsíčně. Pro další informace nebo přihlášení k účasti kontaktujte Mgr. Martinu Krhutovou, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692. Těšíme se na Vaši účast.

 

web: zijemesdemenci.cz; https://ostrava.caritas.cz/akce/setkani-podpurne-skupiny-pro-pecujici-o-cloveka-s-demenci-9-12-2022/

leták: Podpůrné skupiny.jpg

 

 

 

 

Komunitní centrum zve i na cvičení a muzikoterapii

V Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Ostravě-Zábřehu poskytuje Charita Ostrava sociálně aktivizační služby. Lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním postižením zde mohou v příjemném prostředí G-centra u Náměstí SNP trávit čas v rámci pravidelných aktivit zaměřených např. na kondiční cvičení, práci s počítačem, výtvarné činnosti, práci s keramikou, muzikoterapii, trénink paměti, angličtinu, němčinu, apod. Mimo tyto aktivity tým střediska zve na vycházky, výlety, přednášky, besedy a vernisáže v galerii G. Výstavu „Maluji s láskou a pro radost“ paní Marie Zámečníkové je zde možné navštívit  v období 3. 10. do 3. 11. 2022. Srdečně zveme nové zájemce, kteří mohou centrum Gabriel navštívit každý všední na adrese Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu nebo kontaktovat personál střediska na emailu: gabriel@ostrava.charita.cz či tel.: 731 131 951.

foto: Charitní středisko Gabriel.jpg

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/program-v-charitnim-stredisku-gabriel-10-2022/

 

Poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 20. 10. 2022, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 

Info na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-10-2022/

 

Darovat NOC POD STŘECHOU pomůže lidem v nouzi

 

Chladná zimní období jsou velkým rizikem pro lidi bez přístřeší. Na využití sociálních služeb jim často schází prostředky. Darovat NOC POD STŘECHOU je možnost, jak pomoci se zajištěním bezplatného pobytu v noclehárně Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658

„Sociální službu „noclehárna“ poskytujeme mužům bez domova celoročně za 50 Kč/noc. Částka zahrnuje nocleh, základní nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí charitního domu a psychosociálního poradenství“ sděluje Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „V mrazivých dnech  bychom rádi tuto službu lidem v nouzi poskytovali zdarma, proto se na širokou veřejnost obracíme s dárcovskou výzvou NOC POD STŘECHOU“ vysvětluje ředitel Pražák. Noclehárna v Charitním domě sv. Františka může poskytnout zázemí pro 26 mužů bez domova. Zejména v zimním období bývá kapacita služby zcela naplněna lidmi, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

„Důležitá a většinou klíčová možnost noclehu a bydlení může pomoci překonat krizi řadě lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost a pak může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života,“ vysvětluje smysl služby Noclehárna Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. Františka.

 

Finanční podpora 50 Kč do dárcovské výzvy NOC POD STŘECHOU umožní Charitě Ostrava zajistit jeden bezplatný nocleh pro potřebné lidi bez domova v Ostravě. Další informace na webu: https://www.darujme.cz/projekt/1205658 Děkujeme!

 

Sociální službu noclehárna poskytuje Charita Ostrava od roku 1994 s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Noclehárna v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 ročně umožní okolo 7 tisíc přenocování. Více o službě na webu: https://ostrava.caritas.cz/komu-pomahame/lide-bez-domova/nocleharna-frantisek/

 

+ foto: Charitní dům sv. Františka – noclehárna. jpg

+ logo: logo_Noc pod střechou.jpg

+ leták: Darujte Noc pod střechou_120x62.pdf

 

 

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Služby jsou anonymní a bezplatné pro občany starší 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně. Po domluvě možná návštěva i u klientů doma (např. zdravotní důvody). Objednávat se můžete na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

+logo: Poradna Charity Ostrava.jpg