Telefonní spojení

Oznámení telefonního spojení do volební místnosti.

Oznámení telefonního spojení do volební místnosti volebního okrsku č. 13001

 

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Na základě ustanovení § 13 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad

 

zveřejňuje

 

telefonní spojení do volební místnosti volebního okrsku č. 13001

zasedací místnost Úřadu městského obvodu Plesná,

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

 

606 664 601

 

Na tomto telefonním čísle je rovněž možno žádat o přenosnou volební schránku.

 

  

Pavel Hrbáč

starosta

  

„elektronicky podepsáno“