Jmenování zapisovatele OVK

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Na základě ustanovení § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, jmenuji pro území městského obvodu Plesná zapisovatelem okrskové volební komise č. 13001

 

 PhDr. Petra Jančíka

 

Pavel Hrbáč

starosta

  

„elektronicky podepsáno“