Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí

Kde a kolik okrskových komisí k volbě prezidenta naleznete?

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023; případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

 

Na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informaci a počtu a sídle volebních okrsků pro území městského obvodu Plesná:

 

 Počet okrsků:                                     1

Číslo okrsku:                                     13001

Sídlo okrsku:                                     Úřad městského obvodu Plesná

                                                           zasedací místnost

                                                           ul. Dobroslavická 83/8

                                                           725 27 Ostrava – Plesná

 

 Pavel Hrbáč

starosta

  

„elektronicky podepsáno“