Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné zakázky malého rozsahu

Poslední změna: Středa 21.06.2017 08:50 by prokesovama
Veřejné zakázky malého rozsahu v obvodu Plesná

Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na „Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO“.

Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky ve věci zpracování žádosti o dotaci pro stavbu „Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné“.

Nákup traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vást tímto žádá o zaslání cenové nabídky na nákup "Traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací."

Oprava komunikace Na Žižkově

Stavba zahrnuje opravu stávající částečně zpevněné komunikace ulice Na Žižkově v Ostravě - Plesné v šířce 3,00 m a v délce 146 m.

Zimní údržba místních komunikací

Jedná se o zimní údržbu místních komunikací (mimo silnice 26. dubna, Dobroslavická, K. Svobody a Vlnitá.

Vypracování znaleckého posudku na realizaci stavebních úprav

Vypracování znaleckého posudku na nedostatky přípravy a realizace stavebních úprav Mateřské školy Ostrava-Plesná.

Poskytování komplexních právních služeb

Výzva k zaslání cenové nabídky na poskytování komplexních právních služeb, právní pomoc, spočívající ve vedení přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a právní služby při exekučním vymáhání pohledávek.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Plesná
Dobroslavická 83/8
725 27 Ostrava-Plesná


Úřední hodiny »