Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu v obvodu Plesná

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru - zrušeno

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy, vč. interiéru"

Technický dozor realizace stavby Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě - Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na technický dozor realizace stavby Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě - Plesné.

Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné".

Nákup automobilu včetně tažného zařízení pro služební účely ÚMOb Plesná

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Nákup automobilu včetně tažného zařízení pro služební účely ÚMOb Plesná". Výzva k zaslání cenové nabídky zde.

Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - I. etapa - rekonstrukce střechy objektu

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na „Rekonstrukci DOMU SMUTKU v Ostravě - Plesné - I. etapa - rekonstrukce střechy objektu“.

Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na „Grafické zpracování a tisk občasníku PLESO“.

Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky ve věci zpracování žádosti o dotaci pro stavbu „Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě – Plesné“.

Nákup traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vást tímto žádá o zaslání cenové nabídky na nákup "Traktoru k údržbě veřejné zeleně a komunikací."

Oprava komunikace Na Žižkově

Stavba zahrnuje opravu stávající částečně zpevněné komunikace ulice Na Žižkově v Ostravě - Plesné v šířce 3,00 m a v délce 146 m.

Zimní údržba místních komunikací

Jedná se o zimní údržbu místních komunikací (mimo silnice 26. dubna, Dobroslavická, K. Svobody a Vlnitá.

Vypracování znaleckého posudku na realizaci stavebních úprav

Vypracování znaleckého posudku na nedostatky přípravy a realizace stavebních úprav Mateřské školy Ostrava-Plesná.

Poskytování komplexních právních služeb

Výzva k zaslání cenové nabídky na poskytování komplexních právních služeb, právní pomoc, spočívající ve vedení přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a právní služby při exekučním vymáhání pohledávek.