Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na vypracování "Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"

"Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na vypracování "Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"