Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu v obvodu Plesná

Veřejná zakázka malého rozsahu - hřbitov

"Oprava přístupových cest hřbitova v Plesné".

Výzva k zaslání cenové nabídky "traktor"

Výzva k zaslání cenové nabídky na traktor k údržbě veřejné zeleně a komunikací viz úřední deska č. 146/2020.

Výzva k zaslání cenové nabídky "oprava hřbitova v Plesné"

Předmětem plnění zakázky je celoplošná oprava přístupových ploch k jednotlivým hrobům a oprava venkovních dveří technického zázemí veřejného pohřebiště v Ostravě – Plesné

Výzva k zaslání cenové nabídky - revitalizace zastávek

Výzva k zaslání cenové nabídky - revitalizace autobusových zastávek

Výzva k zaslání cenové nabídky - Senior expres

Výzva k zaslání cenové nabídky - Senior expres v Ostravě-Plesné

Výzva k zaslání cenové nabídky - Revitalizace hřiště MŠ Ostrava-Plesná

Výzva k zaslání cenové nabídky - Revitalizace hřiště MŠ Ostrava-Plesná-p.o.

Výzva k zaslání cenové nabídky - zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy mostů přes vodní tok Plesenka"

Výzva k zaslání cenové nabídky - projektová dokumentace "Stavební úpravy mostů přes vodní tok Plesenka"

Výzva k zaslání cenové nabídky - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě

Výzva k zaslání cenové nabídky - Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě

Výzva k zaslání cenové nabídky "Oprava propadlé a prasklé podlahy v budově hasičské zbrojnice v Ostravě- Plesné"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná vyzývá k zaslání cenové nabídky na " Opravu propadlé a prasklé podlahy v budově hasičské zbrojnice v Ostravě- Plesné"

"Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné".

"Výmalba interiéru budovy Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace"

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná ( dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Výmalba interiéru budovy Mateřské školy Ostrava - Plesná - příspěvková organizace".

"Poskytování právních služeb městskému obvodu Plesná"

Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Poskytování právních služeb městskému obvodu Plesná".

"Schody HZS Plesná

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Schody HZS Plesná".

"Schody HZS Plesná"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby "Schody HZS Plesná".

Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na vypracování "Studie realizace pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury v Ostravě - Plesné"

"Instalace a provoz rozhlasu"

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na "Instalaci a provoz rozhlasu" v MOb Plesná

" Technický dozor při realizaci stavby - Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru "

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná (dále jen SMO - MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na " Technický dozor při realizaci stavby - Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě Plesné - II. etapa - rekonstrukce budovy vč. interiéru".

Oprava havarijního stavu toku Plesenka v ř.km 5,490 - 5,640

Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky vypracovaní projektové dokumentace stavby "Oprava havarijního stavu toku Plesenka v ř.km 5,490 - 5,640"