Komise rady

Komise rady městského obvodu jsou iniciativními a poradními orgány rady a ze své činnosti jsou radě odpovědny

Volební období 2018 - 2022

Komise výstavby, údržby a životního prostředí  

PředsedaIng. Čech Jan
Členové Jeřábek Petr
Ing. arch. Rosypal Dušan
RSDr. Tvrdý Jan
Vašata Jan
Zapletal Jaroslav

Kulturní, školská a sportovní komise

PředsedaPeterková Martina
Členové Ciompová Martina
Čechová Barbora
Holušová Kateřina
Holušová Martina
Mgr. Hořejší Kateřina
Kotala Jan
Kubínová Nikola
Lehen Bohumil
Ing. Mach Vladimír
Máchová Jana
Ing. Mužík Miloslav
Pěchová Marcela
Vasilakosová Eva
Ing. Vavřínová Zuzana
MgA. Zelníčková Brůnová Alice

Redakční rada občasníku PLESO  

PředsedaPeterková Martina
Členové Bajgerová Zuzana
Mgr. Kňurová Marie
Synek Petr