Uzavírka ulice 26. dubna

Uzavírka proběhne ve dnech 27.10. - 30.10. vždy od 8:00 do 17:00 hodin.

                                                                 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí   – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

    - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. 26.dubna/Trasa kanalizace_stoka … A …

 

    

 

V TERMÍNU:

Práce budou prováděny v termínu … 27. – 30.10.2021   ...

 

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v celé šíři vozovky, na komunikaci   bude plná uzávěra v době od 8:00 do 17:00 a  v tuto dobu nebude možné projet. Objízdná   trasa je vedena přes obec Velká Polom. Autobusová linka 51 bude v danou   dobu končit u zahrádek na zastávce Nová Plesná (esíčko u kříže). Mimo tuto   dobu bude zajíždět až na točnu. Dále Vás žádáme, aby v tento termín na dotčeném   místě neparkovalo žádné vozidlo.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY SE   VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI

 

Tým KR Ostrava a.s.