Termín realizace ul. 26. dubna

Informace o kanalizaci

                                                                 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu   výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II.etapa,   II.část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí – Ladislav Neuvirt, mob.:   778 083 233

    - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. 26.dubna/Trasa   kanalizace_stoka … A …

V TERMÍNU:

Práce budou zahájeny … 10.06.2020 ...

Předpoklad dokončení za příznivých   klimatických podmínek je … cca do 31.12.2020 realizace …

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v jednom   pruhu,/v celé ulici, na komunikaci bude dopravní omezení. Po skončení   pracovní směny bude průjezd umožněn. V případě nepříznivých klimatických   podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení. Dále Vás žádáme, aby   v tento termín na dotčeném místě neparkovalo žádné vozidlo.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK   V OKOLÍ STAVBY SE VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS   INFORMOVÁNI

 

 

 

 

Tým KR Ostrava a.s.