Práce v ulici Nad Plesenkou

Nad Plesenkou - kanalizace - říjen 2020.

                                                                 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu   výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II.etapa,   II.část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí – Ladislav Neuvirt, mob.:   778 083 233

    - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. Nad Plesenkou/Trasa   kanalizace_stoka … C … obnova asfaltového souvrství

V TERMÍNU:

Práce budou zahájeny … 23.10.2020 ...

Předpoklad dokončení za příznivých   klimatických podmínek je …3 týdny… realizace …

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v celé ulici, na   komunikaci bude dopravní omezení, které zamezí průjezdu vozidel a nebude   možné projet. V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k   posunutí termínu dokončení. Dále Vás žádáme, aby v tento termín na dotčeném   místě neparkovalo žádné vozidlo.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK   V OKOLÍ STAVBY SE VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS   INFORMOVÁNI

 

 

 

 

Tým KR Ostrava a.s.