Akce kanalizace - Souhradská

Upozornění na omezení.

                                                                 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu výstavby v rámci akce:

Kanalizace splašková Plesná – II.etapa, II.část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí   – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

    - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. Souhradská/Trasa kanalizace stoka … C-1

 

    

 

 

V TERMÍNU:

Práce budou zahájeny … 5.5.2022 ...

Předpoklad dokončení za příznivých klimatických   podmínek je … cca do 9.5.2022 realizace …

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v jednom pruhu,/v celé šíři vozovky, na komunikaci bude částečná uzávěra a bude možné projet s oparností v pracovní dobu   (7:00 – 16:00). Ke svým domovům se dostanete vždy před a taky po pracovní   době.  V případě nepříznivých   klimatických podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY SE   VÁM OMLOUVÁME

 


Tým KR Ostrava a.s.