Provoz sběrných dvorů a svoz zeleně - léto 2022

Sběrné dvory společnosti OZO Ostrava, které jsou na území města Ostravy, přecházejí v pátek 1. dubna 2022 na letní provoz. K tomuto datu přechází na letní 14denní režim také svoz zeleně z hnědých nádob.

 „Pět největších sběrných dvorů v Kunčicích, Přívoze, Porubě, Třebovicích a Zábřehu bude otevřeno denně od 8 do 20 hodin, a to včetně víkendů. Sběrné dvory v Mariánských Horách, Radvanicích, Slezské Ostravě a ve Staré Bělé budou mít od 1. dubna otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Letní provoz se týká i sběrného dvora v Krásném Poli: ve středy a pátky zde bude otevřeno od 14 do 19 hodin a v soboty od 8 do 14 hodin. Pouze sběrný dvůr v Polance nad Odrou je celoročně otevřen beze změn: ve středu a pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin,“ upřesňuje Vladimíra Karasová z OZO Ostrava a připomíná, že občané Ostravy mohou využívat kterýkoli z ostravských sběrných dvorů, a to i v jiném městském obvodu, než sami bydlí. Sběrné dvory v Ostravě však nejsou určeny pro odpad z firem ani pro mimoostravské domácnosti.

A protože se blíží Velikonoce, nastiňuje Vladimíra Karasová také režim svozu odpadu v tomto svátečním období: „Na Velký pátek bude svoz odpadu probíhat bez ohledu na svátek jako ve všední den. O Velikonočním pondělí odpad svážen nebude, takže celý následující týden bude režim svozu o den posunut – z pondělí na úterý, z úterý na středu a tak dále.“