Volnočasové aktivity

Kroužky pro děti 2021/2022

V níže uvedeném odkazu naleznete vše potřebné.

Znovuotevření knihovny

Knihovna je zpět.

Evropský den mobility

Seznamte se s akcí.

Prevence kriminality

Rozšíření možnosti volnočasových aktivit v MOb Plesná Statutární město Ostrava poskytlo městskému obvodu Plesná, za účelem zabezpečení prevence kriminality v roce 2020, příspěvek na provoz hřiště na ul. Hrabek. Příspěvek města je určen v rámci projektu „Rozšíření možnosti volnočasových aktivit“ na financování osobních nákladů správce hřiště.

Plesenská stezka 2021

Dne 2. 10. 2021 v 10:00 hodin startuje závod na horských kolech.

Volnočasové aktivity v MOb Plesná

V rámci dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2016 a 2017 se podařilo, pro děti a mládež využívající hřiště na ulici Hrabek v městském obvodě Plesná, získat dotaci na rozšíření možných volnočasových aktivit. Z poskytnuté dotace byly hrazeny náklady na správce hřiště a pořízení nového sportovního vybavení. Taktéž v rámci prevence kriminality pro rok 2019 se podařilo, pro děti a mládež využívající hřiště na ulici Hrabek v městském obvodě Plesná, získat dotaci na rozšíření možných volnočasových aktivit. Z poskytnuté dotace byly hrazeny náklady na správce hřiště.