Zápis dětí do MŠ Plesná 2023

28/2 2023

Seznamte se s podmínkami zápisu dětí.

Zápis dětí do MŠ Plesná 2023

Mateřská škola Ostrava-Plesná – příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava-Plesná,

zve rodiče

 

K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

 

který se uskuteční ve středu a čtvrtek 3. a 4. května 2023 od 8,00 do 15,00 hodin.

S sebou si vezměte průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

 

Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím vyplňte na portále www.ms.ostrava.cz. Zde si naleznete naši MŠ a vyplníte Žádost k PV. S touto žádostí se dostavíte k zápisu, kde bude dále evidována. 

Portál předškolního vzdělávání bude pro zákonné zástupce zpřístupněn od 20. 4. 2023.