Provozní doba úřadu

15/2 2021

Seznamte se s aktuální provozní dobou úřadu městského obvodu.

Provozní doba úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost jsou k dnešnímu dni pondělí a středa 8-11.30 a 12.30-17.00 hodin. Podatelna (podání dokumentu)  je preferováno datovou schránkou, emailem nebo vložením do poštovní schránky úřadu.

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy je pohyb na úřadu výrazně omezen. Občané mají přístup do vstupní chodby a zasedací místnosti, kde se vyřizují úřední úkony. Do ostatních částí budovy úřadu je vstup občanům zakázán.