Provoz knihoven města Ostravy

9/4 2021

Provoz knihoven od 12.4.2021 v omezeném provozu.

Provoz knihoven města Ostravy

  

Omezení služeb

 • Knihovna bude nabízet pouze výpůjční služby (půjčení, vrácení). Ostatní služby zůstanou prozatím nedostupné.

 • Do půjčoven může vstoupit najednou pouze omezený počet návštěvníků (1 návštěvník na 15 m²).

 • Dodržujte v prostorách KMO tato pravidla:

  • vstupujte se správně nasazeným respirátorem

  • u vstupu si dezinfikujte ruce

  • dodržujte rozestupy (2 metry)

  • dbejte instrukcí knihovníků

 • Pobyt v prostorách knihovny prosím omezujte na nezbytně nutnou dobu.

Aktuální změny

  • Knihovna vás opět začne upozorňovat na uplynutí výpůjční lhůty a rozešle poplatky z prodlení.

  • Dosud “zmrazené” poplatky z prodlení budou opět aktivovány a vymáhány.

  • Služba Odložení dokumentu bude opět zpoplatněna 5,- Kč za 1 titul.

 

Doporučujeme vám překontrolovat si ve vašem online čtenářském kontě aktuální stav vašich výpůjček a poplatků. Případně se obraťte telefonicky nebo e-mailem na svou pobočku/oddělení.

Celé znění aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR najdete na stránkách mzcr.cz.

 

Vaše knihovna