Poplatek za psa pro rok 2021

7/1 2021

Upozorňujeme tímto majitele psů v Plesné, kteří dosud neuhradili místní poplatek ze psů, že splatnost poplatku je  31.03.2021. Výše poplatku  zůstala stejná jako v předešlých letech: za prvního psa 150,- Kč a za dalšího psa 500,- Kč, poplatek za psa v bytovém domě je 300,- Kč.

 

Poplatek za psa pro rok 2021

Místní poplatek můžete uhradit hotově přímo do pokladny Úřadu městského obvodu Plesná nebo na účet č. 19-1649977339/0800, variabilní symbol 2712411xxx (za xxx doplníte číslo popisné domu majitele psa, např. číslo popisné 54 se uveden 054).

Vzhledem ke Covidové situaci žádáme obyvatele, aby volili úhradu převodem na účet, děkujeme.