Kanalizace - ul. Na Milířích

8/6 2021

Práce na kanalizaci na ulici Na Milířích. Čtěte níže.

Kanalizace - ul. Na Milířích

 

 

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí   – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

    - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. Na Milířích

V TERMÍNU:

Práce budou zahájeny … 9.6.2021 ...

Předpoklad dokončení za příznivých klimatických   podmínek je … do 30.6.2021 realizace konečné úpravy komunikace – příprava +   asfaltace + oprava dešťové kanalizace

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v celé křižovatce, na   komunikaci bude dopravní omezení pro všechny kromě dopravní obsluhy. V době   od 7:00 do cca 17:00 bude křižovatka, komunikace přes den uzavřená a nebude   možné projet. Po skončení pracovní směny bude průjezd umožněn. V případě   nepříznivých klimatických podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení.   Dále Vás žádáme, aby v tento termín na dotčeném místě neparkovalo   žádné vozidlo.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY SE   VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI

 

 

 

 

Tým KR Ostrava a.s.