Kanalizace - 26. dubna a Za Točnou

16/6 2021

Dopravní omezení čtěte níže.

Kanalizace - 26. dubna a Za Točnou

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.

- stavbyvedoucí – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

  - stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. 26.dubna - Za Točnou

V TERMÍNU:

Práce byly zahájeny 14.6.2021.

Předpoklad dokončení za příznivých klimatických podmínek je do 30.6.2021 realizace pokládky nové splaškové kanalizace

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v celé křižovatce, na komunikaci bude dopravní omezení pro všechny kromě dopravní obsluhy. V době od 7:00 do cca 17:00 bude křižovatka, komunikace přes den uzavřená a nebude možné projet. Po skončení pracovní směny bude průjezd umožněn. V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení. Dále Vás žádáme, aby v tento termín na dotčeném místě neparkovalo žádné vozidlo.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY SE VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI

 

 

 Tým KR Ostrava a.s.