Informace z Charity Ostrava

13/12 2021

Seznamte se s informacemi Charity Ostrava.

Informace z Charity Ostrava

 Charitní Tříkrálová sbírka 2022

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna aktuální epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už osobně  nebo při on-line koledě v termínu 1. – 16. ledna 2022. Dvaadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika podpoří záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi, na které bude možné přispět na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Více o Tříkrálové sbírce 2022 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

 + plakát: TKS 2022_bt_plakát.pdf

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralova-sbirka-2022-v-ostrave-a-okoli/

 

Tříkrálový koncert v Ostravě

Zpěvák Martin Chodúr s doprovodem a přípravné oddělení Kosi Ostravského dětského sboru vystoupí 5. 1. 2022 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava na Tříkrálovém koncertu. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2022, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi. Benefiční koncert bude v přímém přenosu vysílat TV NOE.

 +plakát: 05-01-2022_Tříkrálový koncert Ostrava.jpg

web akce: https://ostrava.caritas.cz/akce/trikralovy-koncert-v-ostrave-2022/

 

Komunitní centrum pro seniory zve na zajímavé aktivity

V Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Ostravě-Zábřehu poskytuje Charita Ostrava sociálně aktivizační služby. Lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním postižením zde mohou v příjemném prostředí G-centra u Náměstí SNP trávit čas v rámci pravidelných aktivit zaměřených na angličtinu, němčinu, práci s počítačem, kondiční cvičení, výtvarné činnosti, práci s keramikou a dalšími materiály, apod. Probíhají rovněž společné vycházky a výlety, zajímavé přednášky, besedy, vernisáže obrazů a fotografií v galerii G. Setkání zaměřené na trénink paměti s odbornou lektorkou proběhne 26. 1. 2022 od 14 h. Zájemci mohou centrum Gabriel navštívit každý všední na adrese Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu nebo kontaktovat personál střediska na emailu: gabriel@ostrava.charita.cz či tel.: 731 131 951.

foto: Charitní středisko Gabriel.jpg

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/program-v-charitnim-stredisku-gabriel-1-2022/

  

Charita Ostrava hledá do služeb nové kolegy

Charita Ostrava hledá novou kolegyni nebo kolegu do týmu Charitního střediska Matky Terezy a sv. Anežky České v Hrabyni pro poskytování pečovatelské služby a osobní asistence na pozici – pracovník sociální péče pro seniory. Nadále nabízíme pracovní uplatnění pro lékaře v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života a zdravotní sestru v Mobilním hospici sv. Kryštofa. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

  

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 20. 1. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-1-2021/