Informace o centrální evidenci psů

14/10 2022

Nové povinnosti majitelů psů.

Informace o centrální evidenci psů

V roce 2023 bude spuštěn centrální registr psů, který nahradí evidenci psů vedenou do konce roku 2021 městem. Centrální registr psů bude provozovat Komora veterinárních lékařů, která v současné době na základě pověření veterinárním zákonem spravuje databázi pasů pro psy. Připomínáme, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Údaje do Centrální evidence psů budou zavádět veterinární lékaři nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem. V Centrální evidenci psů budou zaznamenány tyto údaje: číslo čipu nebo tetování, pohlaví psa, číslo pasu z evidence pasů vedené Komorou veterinárních lékařů, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště majitele psa, údaje o podstoupených očkováních proti vzteklině společně s daty, kdy k nim došlo.

Nově narození psi musí být označeni čipem nejpozději do tří měsíců věku, majitelé starších psů již označených čipem budou muset svého psa nechat zapsat do Centrální evidence při jeho nejbližším očkování a přeočkování proti vzteklině.