Informace Charity Ostrava 9/2021

14/9 2021

Seznamte se s informacemi Charity Ostrava.

Informace Charity Ostrava 9/2021

Dny proti chudobě v Ostravě 2021

16. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období 12. - 19. 10. 2021 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pro širokou veřejnost se 12. 10.
od 17 h
uskuteční vernisáž fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava s názvem „Všem na očích a přesto přehlížená“ v ostravském hypermarketu Globus. Výstava potrvá do konce října. V pondělí 18. 10. 2021 od 8 h zveme na Ekumenické setkání do Charitního domu sv. Benedikta Labre, ul. Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice.

Dny proti chudobě pořádá Charita Ostrava, Armáda Spásy s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Web+plakát: https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-proti-chudobe-ostrava-2021/

 

 

Poradna radí bezplatně v životních obtížích

Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz;

web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

+foto: poradna charity ostrava.jpg

 

 

Výstava v charitní galerii G

Pokračující výstavu fotografií s názvem Královské město Marrákeš Ludmily Janouškové můžete až do 30. 11. 2021 shlédnout v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 15 h. Srdečně zveme.

web: https://ostrava.caritas.cz/akce/kralovske-mesto-marrakes-vernisaz-14-9-2021/

 

 

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 21. 10. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce poskytujeme konzultace vedené zdravotními sestrami v rámci telefonických hovorů každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

 

Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-21-10-2021/