Dotazník pro osoby pečující o osoby po CMP

22/2 2021

Níže uvedené odkazy jsou určené pro neformální pečující osoby po centrální mozkové příhodě či osoby, které pečovali o tyto osoby v minulosti. Dále naleznete odkaz na web zaměřený na tyto osoby. Vyplněním patřičného dotazníku pomůžete výzkumu zabývajícímu se péči v této oblasti.

Dotazník pro osoby pečující o osoby po CMP

Dotazník má dvě varianty – první zohledňuje současnou péči, druhý péči v minulosti:

Pro pečující o blízké po cévní mozkové příhodě – pečuji v současné době

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fostravaou.limequery.com%2F388426%3Flang%3Dcs&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569481580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RnHJtsyw2a2sPOAElYvW8oiEb328sRuN0DDlIlw0Ezc%3D&reserved=0

Pro pečující o blízké po cévní mozkové příhodě v minulosti – již nepečuji

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fostravaou.limequery.com%2F241282%3Flang%3Dcs&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569481580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yWJ%2F4kjM3xE6RTHzjlHWOEH6AjJl4ZvfSHb2%2FSVfsQg%3D&reserved=0

Web pro neformální pečující o osoby po cévní mozkové příhodě

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cmp-radce.cz%2F&data=04%7C01%7Candrea.klinkeova%40msk.cz%7C414395bd6e56418b4a7608d8a0eed8a0%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637436295569491536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SJ79uWZVzGzr8u%2BPdXzWBtVMjtn9LOotXjhzioBzkX4%3D&reserved=0