Dopravní omezení na ulici Karla Svobody

29/4 2022

Seznamte se s omezeními na ulici Karla Svobody od 2.5. do 24.5.2022 v rámci akce splašková kanalizace.

Dopravní omezení na ulici Karla Svobody

1. Od 2.5. do 4.5.2022 bude probíhat frézování tl. cca 10 cm komunikace Karla Svobody od křižovatky s ulicí 26. dubna až po ulici Vlnitou. Součástí tohoto frézování bude i fréza na parkovišti kolem hasičárny. V navazujících ulicích budou provedeny schody.

2. Od 5.5. do 15.5.2022 budou probíhat přípravné práce na komunikaci (sbíjení kolem obrubníků, šoupat a provedení nových obrubníků).

3. Od 16. do 17.5.2022 bude probíhat pokládka podkladních vrstev asfaltu. V době realizace bude omezen průjezd vozidel. 

4. Od 18.5. do 22.5.2022 budou probíhat práce na urovnání poklopů do nivelety nové komunikace.

5. Od 23.5. do 24.5.2022 bude probíhat pokládka finální obrusné vrstvy asfaltu. Opět bude omezen průjezd.

 

Počítejte s omezením průjezdu!