Částečné uzavření ulice 26. dubna

11/7 2022

Seznamte se s dopravními omezeními.

Částečné uzavření ulice 26. dubna

 

Dovolujeme si Vás informovat o termínu výstavby v rámci akce:

 

Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část

KONTAKTNÍ OSOBY:

KR Ostrava, a.s.       - Stavbyvedoucí – Ladislav Neuvirt, mob.: 778 083 233

  - Stavbyvedoucí – Ing. Pavel Pfleger, mob.: 608 856 464

 

 

MÍSTO PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

Plesná /ul. 26.dubna – zahrádky až točna

Bude se provádět oprava komunikace – frézování a nová pokládka asfaltových souvrství

V TERMÍNU:

Práce budou zahájeny 13.7.2022 a potrvají do 22.7.2022.

 

UPOZORNĚNÍ:

Práce budou prováděny v celé křižovatce, na komunikaci bude dopravní omezení pro všechny kromě dopravní obsluhy. V době od 7:00 do cca 17:00 bude křižovatka, komunikace přes den částečně uzavřená, ale bude možné projet. Po skončení pracovní směny bude úplný průjezd umožněn. V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k posunutí termínu dokončení. Dále Vás žádáme, aby v tento termín na dotčeném místě neparkovalo žádné vozidlo.

Autobusy městské hromadné dopravy budou jezdit dle jízdního řádu.

 

ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ STAVBY SE VÁM OMLOUVÁME

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI